درباره موزه مجازی میراث معنوی

ایمیل پرینت

تعريف و محتوای تشکيل دهنده ميراث فرهنگی معنوی يا ميراث فرهنگی ناملموس، بيانگر اين مفهوم است که ميراث فرهنگی معنوی در واقع همان ويژگی‌های فرهنگ‌های انسان‌هاست و آن چيزی است که هويت تمدن‌ها را به وجود آورده است. از اين رو می‌توان ميراث فرهنگی مادی را به جسم فرهنگ در يک تمدن تشبيه کرد و ميراث فرهنگی معنوی يا ناملموس را به روح آن.

با توجه به ماهيت ميراث فرهنگی معنوی و عدم امکان قرار دادن اجزای تشکيل دهنده آن به صورت فيزيکی در کنار يکديگر و تشکيل يک مجموعه موزه‌ای، ايده ايجاد اين موزه مجازی به منظور به نمايش گذاشتن ويژگی‌های بی‌نظير فرهنگ و تمدن ايرانيان به وجود آمد. اين موزه مجازی که با نام موزه مجازی ميراث معنوی ايران ايجاد گرديده است، تلاش دارد تا به عنوان بزرگ‌ترين و فراگيرترين پايگاه معرفی کننده تنوع فرهنگی مردم ايران اسلامی، در جهت حفظ و پاسداری از اين ميراث درخشان کوشش نمايد.

در اين موزه مجازی تلاش شده است تا به فراخور موضوع با استقاده از متن، عکس، فيلم و صدا، به معرفی هر يک از آثار ميراث معنوی کشور پرداخته شود تا بيينده بتواند در يک نگاه کلی و عمومی با ويژگی‌های آن اثر آشنا گردد.

موزه مجازی ميراث معنوی ايران که با همکاری اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی در معاونت ميراث فرهنگی کشور و سازمان مردم‌نهاد "خانه فرهنگ جاودان" ايجاد شده است، تلاش خواهد کرد به تدريج نسبت به معرفی تمامی آثار بی‌نظير و کم‌نظير معنوی موجود در بخش‌های مختلف کشور بپردازد.